Současnost

    Dnes už trénujeme v moderní gymnastické tělocvičně na ZŠ Komenského, kde je mimo jiné i doskoková jáma na trénování obtížných skoků.

    Kromě sportovní gymnastiky se oddíl věnuje od roku 1998 také moderní týmové gymnastické disciplíně TeamGym, který si v průběhu let postupně získává stále větší oblibu v Česku i Evropě.

 

Historie

    Základ dnešního oddílu sportovní gymnastiky v Trutnově byl položen v roce 1967, kdy Barbora Buriánková (skupinová vedoucí pionýrské organizace a někdejší aktivní sportovní gymnastka) založila kroužek sportovní gymnastiky při Okresním domě pionýrů a mládeže v Trutnově. V roce 1968 se odstěhovala z Trutnova a vedení kroužku převzal Ing. Václav Hejzák, který do té doby pracoval s dětmi v základní tělesné výchově.

    V kroužku byly v té době sedmi až devítileté cvičenky. Jak rostla výkonnost cvičenek a náročnost na přípravu i vedení tréninku, nestačil jeden trenér na čtrnáctičlenné družstvo. Bylo nutné požádat o pomoc rodiče cvičenek. V Okresním svazu sportovní gymnastiky začali pracovat Ing. V. Hejzák jako místopředseda a F. Lang jako pokladník. Okresním svazem byly pořádány letní výcvikové tábory.

    Účast na závodech byla podmíněna členstvím ČTO a tak cvičenky s trenéry vstoupili v roce 1971 do TJ Lokomotiva Trutnov. Tato příslušnost, zprvu formální, vedla posléze k založení oddílu sportovní gymnastiky (21. října 1971).

    V roce 1971 se přistěhovala z Havlovic do Trutnova jedna z nejlepších trenérek okresu Dana Kuldová.Trenéři provedli v roce 1971-72 nábor z trutnovských škol a ze 75 zájemkyň bylo vybráno 45 děvčat. Jako trenérky začaly pracovat Helena Hybnerová, Jaroslava Geciová a maminky přijatých cvičenek Květa Hamzová, Lída Holubová a v roce 1973.  Rok před tím i Marcela Langová a Vendula Hejzáková (nejstarší dcery trenérů).

    Oddíl SG se stále potýkal s nedostatkem tělocvičen v Trutnově. Nejdříve využíval tělocvičnu v pionýrském domě a později telocvičny v 1 a 3 základní škole. Od roku 1973 též v tělocvičně gymnázia.

(Záznam z kroniky SG)

    Děvčata za ta léta dosáhla skvělých výskledků (což je patrné i z historických fotografií).