TeamGym x TeamGym Junior

  
V České republice se soutěží ve dvou podobných soutěžích. Pro závodníky nad 16 let je určena soutěž TeamGym, ve které se soutěží podle mezinárodních pravidel. V této soutěži se také konají mistrovství Evropy a další mezinárodní soutěže. 
Pro mladší závodníky a starší závodníky s nižší výkonností byla Českou gymnastikou federací vytvořena pravidla TeamGym Junior, která jsou jednodušší obdobou pravidel TeamGym. V této soutěži se pravidelně konají mistrovství republiky a další soutěže.

Soutěž TeamGym i TeamGym Junior zahrnuje 3 disciplínyPohybovou skladbuakrobacii (tumbling) a trampolínku (trampette). Družstvo s nejvyšším počtem bodů ze všech třech disciplín se stává vítězem soutěže.

 

Pohybová skladba

Všichni závodníci musí absolvovat pohybovou skladbu, která se cvičí na ploše 14 x 20m pokryté kobercem. Skladba trvá 2,5 až 3 minuty. Cvičí se na hudbu. U pohybové skladby se hodnotí její obtížnost (daná zařazením povinných prvků s různou hodnotou obtížnosti), kompozice (sestavení skladby tak, aby byla rozmanitá, nedocházelo k časovým prostojům, ladila s charakterem hudby apod.) a nakonec její provedení.

 

Pohybova skladba

 

Akrobacie (tumbling)

Akrobacie se provádí na pružném pásu. Celý program je předváděn s instrumentálním hudebním doprovodem. Vždy šest cvičenců z družstva předvádí tři různé série akrobatických řad. Každá řada musí obsahovat různé akrobatické prvky spojené přímo bez meziskoků. V první sérii musí závodníci předvést stejnou akrobatickou řadu. V každé sérii mohou cvičit různí závodníci ze stejného družstva. U akrobacie se hodnotí obtížnost (obtížnostní hodnota prováděných řad), kompozice (požadavky na zařazení řad - řady se v rámci série nesmí zjednodušovat, řady se mezi sériemi nesmí opakovat, alespoň jedna série musí obsahovat řady vpřed a alespoň jedna série řady vzad) a provedení.

 

Akrobacie (tumbling)

 

Trampolína (trampette)

K disciplíně trampolína potřebuje tým malou trampolínu, koně nebo stůl, doskokovou plochu (duchny) a rozběhový pás. Každé družstvo si může přinést vlastní trampolínu. Celý program je prováděn s instrumentálním hudebním doprovodem. Vždy šest cvičenců z družstva předvádí tři různé série skoků. V první sérii musí závodníci předvést stejný skok. Nejméně jedna série musí být předvedena přes přeskokové nářadí a nejméně jedna bez něj. V každé sérii mohou cvičit různí závodníci ze stejného družstva. Hodnotí se obtížnost (hodnota obtížnost jednotlivých skoků), kompozice (jednodušší skok nesmí následovat skok složitější, skoky se mezi sériemi nesmí opakovat) a nakonec provedení.

 

Trampolina (trampette)