xx.xx.xxxx  xxxxxxx xxxxxx xx - xxxxxxx    
 04.03.2023  okresní přebor SG - všichni    
 18.03.2023  Valentýnský závod - SG dle rozhodnutí trenéra  05.11.2022  MČR TG - Plzeň - Junior I., A
 01.04.2023  krajský přebor SG - dle rozhodnutí trenéra  11.-13.11.2022  Republikové finále TG Trutnov - Junior I, A
 15.04.2023  Třebíčský pohár TG - junior I, II, A  10.12.2022  Vánoční závod SG - dle rozhodnutí trenéra
 29.04.2023  Pohár města Kadaně TG - Junior I, II, A    
 13.05.2023  MČR TG - Olomouc - Junior I, II, A    
 10.06.2023  Brněnský pohár - Junior I, II, A    
    ??.??.????  
 

 

jpg