xx.xx.xxxx  xxxxxxx xxxxxx xx - xxxxxxx  12.-20.08.2022  Soustředění SG Hostinné - všichni
     22.10.2022  Příbramský pohár TG - Junior I, A
     05.11.2022  MČR TG - Plzeň - Junior I., A
     12.11.2022  Republikové finále TG Trutnov - Junior I, A
       
       
 21.-22.05.2022  Mistrovství republiky SG Praha - postupující z kraje    
 04.06.2022  Brněnský pohár TG - Junior I, A    
    ??.??.????  
 

 

Registrace uživatele
Storno